Локацијски Услови 2023
Документ Датум објављивања

РОП-ВРС-15258-ЛОЦА-32022 преузмите ( .pdf )31.01.2023.
РОП-ВРС-15682-ЛОЧ-32022 преузмите ( .pdf )31.01.2023.
РОП-ВРС-40244-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.01.2023.
РОП-ВРС-41400-ЛОЦ-12022 преузмите ( .pdf )31.01.2023.
ROP-VRS-670-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-1035-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-1052-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-1277-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-1477-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-1544-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-1577-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-2019-LOCH-2202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-2492-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-2526-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-2634-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-3196-LOCН-2202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-4004-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-5471-ISAW-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-5688-ISAW-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-5688-ISAW-2202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-6428-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-8910-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-31745-LOC-4202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-33018-LOC-2202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
РОП-ВРС-18034-ЛОЦА-212023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-10590-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-10803-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-10887-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-11246-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-11475-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-12056-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-12103-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-12120-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-12169-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-12515-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-12625-ЛОЧ-32023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-12732-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-13242-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-13324-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-13551-ЛОЦ-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-13552-ЛОЦ-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-13882-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-14359-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-15859-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-17133-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-6144-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-7589-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-7646-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-8047-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-8779-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-8910-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-9272-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-9452-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-1190-ЛОЦА-72023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-3888-ЛОЦА-42023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-10866-ЛОЦ-32023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-14569-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-15484-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16036-ЛОЦА-22023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16288-ЛОЧ-32023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16795-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16858-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16894-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16912-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16934-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16961-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-18951-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-19202-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-19202-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-19287-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-19290-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-19487-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-19711-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-20513-ЛОЦ-22023, преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-21918-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-25109-ЛОЧ-32023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-2915-ЛОЦА-72023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-13882-ЛОЦА-22023 преузмите ( .pdf )29.08.2023.
РОП-ВРС-20143-ЛОЧ-22023, преузмите ( .pdf )29.08.2023.
РОП-ВРС-20143-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )29.08.2023.
РОП-ВРС-224182-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )29.08.2023.


Закључци о одбацивању

Документ Датум објављивања

ROP-VRS-2019-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-2886-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-2890-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-3196-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-5549-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
ROP-VRS-6731-LOC-1202 3преузмите ( .pdf )12.04.2023.
РОП-ВРС-10799-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-10866-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-10866-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-12169-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-12515-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-12625-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-12732-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-12973-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-15484-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-1577-ЛОЦ-22023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-16265-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-17293-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-17349-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )28.06.2023.
РОП-ВРС-1577-ЛОЦ-32023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16288-ЛОЧ-22023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16795-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16858-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16894-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16912-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16934-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-16961-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-20143-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-25109-ЛОЦ-22023 преузмите ( .pdf )10.08.2023.
РОП-ВРС-26046-ЛОЦ-12023 преузмите ( .pdf )29.08.2023.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP