Обавештења за јавност

У складу са чланом 63. став 3. и чланом 69. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Аурика Грубишић оснивача предузетничке радње ''Поновна употреба разврстаних материјала ''СИМ ПЛАСТ-ВШ'' из Вршца, Сремска бр. 4, поднела је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за издавање дозволе за третман неопасног отпада на локацији кат. парц. бр. 9639/3 К.О. Вршац ,у улици Ужичка бр. 24а у Вршцу на територији Града Вршца.

Увид у податке и документацију из захтева оператера, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 10. децембра 2018. године до 19. децембра 2018. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У наведеном периоду јавност може доставити мишљења о Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног отпада овом органу.

Ово одељење ће у року од 15 дана, од дана истека рока из става 2. овог обавештења, размотрити поднети захтев, приложену документацију и прибављена мишљења и издати дозволу подносиоцу захтева односно донети решење којим се одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања.


У складу са чланом 63. став 3. и чланом 69. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

''RE3-PRODUCT'' Д.О.О. из Пландишта, Код Банатпласта бб, поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији у улици 2. октобра 102 у Вршцу, на кат. парц. бр. 8808/2 К.О. Вршац, на територији Града Вршца.

Увид у податке и документацију из захтева оператера, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 23. јула 2018. године до 01. августа 2018. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У наведеном периоду јавност може доставити мишљења о Захтеву за издавање дозволе за складиштење отпада овом органу.

Ово одељење ће у року од 15 дана, од дана истека рока из става 2. овог обавештења, размотрити поднети захтев, приложену документацију и прибављена мишљења и издати дозволу подносиоцу захтева односно донети решење којим се одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања.

 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP