Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
Вршац има веома малу запосленост Рома. Њихов ангажман везан за активно тражење посла готово да и не постоји и углавном се неуспешно завршава, пре свега због слабог образовања и недостатка вештина потребних на тржишту рада. Такође, очигледан је проблем слабе комуникације са кључним актерима, представницима владе, службама за запошљавање и послодавцима.

Из тих разлога, пројектни партнери, локална самоуправа (Град Вршац), стручна јавна установа (Центар за социјални рад) и невладина организација (Удружење грађана Импулс), у сарадњи са локалним огранком Националне службе за запошљавање , осмислили су заједнички пројекат који се фокусира на промоцију и спровођење мера активне и пасивне политике запошљавања незапослених, посебно маргинализованих група становништва, у специфичном случају Рома на територији града Вршца.

Ангажманом кључних локалних актера пројекат ц́е обезбедити промоцију положаја ромске популације на територији Града Вршца. Општи циљ пројекта је да допринесе смањењу социјалне маргинализације ромске популације. Специфични циљ пројекта је повец́ати запошљивост ромске популације кроз имплементацију програма обуке, програма подршке запошљавању, самозапошљавању и кроз подизање свести о кључним актерима на локалном тржишту рада.

Пројекат предвиђа три групе активности: 1) Информације о мерама активне и пасивне политике запошљавања за 80 Рома и 30 послодаваца; 2) Оснаживање Рома и Ромкиња на основу идентификованих потреба (мапирање најмање 300 Рома; организовање обуке за 50 корисника за различите профиле, са сертификатом; 3) Подстицаји за запошљавање и самозапошљавање Рома (35 чланова Рома) становништво у радном ангажовању; Поред тога, 20 припадника ромске популације који су ангажовани или су заинтересовани за прикупљање секундарних сировина биц́е подржано набавком одговарајуц́е заштитне опреме и обуком за њену употребу).

Стицањем знања и вештина Роми ц́е побољшати свој положај на тржишту рада и олакшати проналазак бољег посла. Једна од значајних предности пројекта је успостављање Центра за пружање помоц́и тешко запошљивим категоријама становништва, који ц́е се састојати од представника ромске популације, јавног и приватног сектора.

Центар ц́е пружити техничку подршку представницима ромске популације у области сакупљања секундарних сировина, нац́и ангажмане за сезонске и јавне радове, повезати заинтересоване локалне послодавце и незапослена лица ромске мањине и друга тешко запошљива лица.
Општи циљ пројекта је да допринесе смањењу социјалне маргинализације ромске популације.
Специфични циљ пројекта је повец́ати запошљивост ромске популације кроз имплементацију програма обуке, програма подршке запошљавању, самозапошљавању и кроз подизање свести о кључним актерима на локалном тржишту рада.

Пројекат се финасира средствима ЕУ посредством ГИЗ-а са 90% и средствима буџета града Вршца 10%. Укупна вредност пројекта је 149.621,00 ЕУР

https://www.facebook.com/podrskasocijalnojinkluzijiromauvrscu/

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКИЊА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2020-2021. ГОДИНУ ( .pdf )
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP