Планови и пројекти

Генерални план општине Вршац

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРСЦА ( .pdf )

01_ГП-постојеце стање-Модел ( .jpg )
1СРБИЈА-Модел ( .jpg )
02_ГП-намена-Модел ( .jpg )
03_ГП-зоне-Модел ( .jpg )
04_ГП-културна добра-Модел ( .jpg )
05_ГП-јавно-Модел ( .jpg )
06_ГП_саобрегнив-Модел ( .jpg )
07_ГП-вода-кнл-Модел ( .jpg )
08_ГП-тт-струја-Модел ( .jpg )
09_ГП-гас-Модел ( .jpg )
Копија-Модел ( .jpg )

Документација

1 Захтеви ( .rar )
2 Услови ( .rar )
3 Одлука ( .rar )
4 Остала документација ( .rar )

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ВРСЦА - ДОКУМЕНТАЦИЈА ( .pdf )

Просторни план Вршца

Просторни План Вршца (520 MB) ( .zip )

Графика

Графика (343 MB) ( .rar )

Радна зона блокови 113 и 114

Насловна-Инд.зона-Врсац
Индустзон-Врсац-23.09 конацно

Радна зона блокови 113 и 114 ( .rar )

ПДР-ВЕ Косава ( .rar )

ВЕТРОЕЛЕЛЕКТРАНЕ ЗАГАЈИЦА ( .rar )

ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ( .rar )

Бивши узор (06.08.2020.) ( .rar )

Генерални урбанистички план Вршца ( .rar )

План генералне регулације за насељено место Павлиш ( .zip )

План детаљне регулације дела насеља Брег ( .zip )

План генералне регулације за насељено место Влајковац ( .zip )

Измена и допуна централне зоне ПДР Вршца ( .zip )

План детаљне регулације за соларну енергију код Ватина ( .pdf )

План детаљне регулације Хемофарм а.д. - измене и допуне ( .zip )

План детаљне регулације Вршачки замак ( .zip )

ПДР блока 83а Ново гробље у Вршцу ( .zip )

ПДР дела сев инд. зоне у Вршцу ( .zip )

Измена ГУП-а Вршац ( .rar )

ПДР комплекса Целанова Агро ( .zip )

Трг партизана ( .zip )

Урбанистички план ПДР ФАБРИКА ВОДЕ ПАВЛИШ-ПЛАН ( .zip ) (90 MB)
Урбанистички план ПДР сушара и силоси Уљма ( .zip ) (66 MB)
Урбанистички план План детаљне регулације дела блока 82 (Радна зона) у Вршцу ( .zip ) (10 MB)
Урбанистички план ПДР коридор далековода 110 кВ правац ка Вршцу ( .zip ) (122 MB)
Урбанистички план ПДР коридор далековода 110 кВ правац ка Алибунару ( .zip ) (106 MB)
Урбанистички план ПДР Уљмански виногради ( .zip ) (8 MB)
Урбанистички план ПДР млин Уљма ( .zip ) (8 MB)
Урбанистички план Константина Спајића ( .zip ) (2 MB)
Урбанистички план ПДР прерада полиетилена блок 90 ( .zip ) (42 MB)
Урбанистички план ТНГ ( .zip ) (3 MB)
Урбанистички план ПДР_ССГ-ВЛАЈКОВАЦ ( .zip ) (21 MB)
Урбанистички план ПДР комплеркс постр за припрему воде Павлис - Нацрт ( .zip ) (18 MB)
Урбанистички план ПДР граничног прелаза Ватин ( .zip ) (31 MB)
Урбанистички план ПДР центар за управљање отпадом ( .zip ) (3 MB)
Урбанистички план Бенст Пројекат ( .pdf ) (3 MB)
Урбанистички план НИС Вршац 1 ( .zip ) (2 MB)
Урбанистички план НИС Вршац 2 ( .zip ) (3 MB)
Урбанистички план ХЕМОГРАД ВРШАЦ 2020 ( .zip ) (40 MB)
Урбанистички план Ново гробље Вршац 83а ( .zip ) (10 MB)
Урбанистички план ИЗМЕНЕ ПДР ДЕЛА СЕВ ИНД ЗОНЕ (661 MB)
Урбанистички план Измена ГУП-а Вршац (43 MB)
Урбанистички план ПДР дела блока 82-Техн парк у Вршцу ( .zip ) (14 MB)
Урбанистички план ПДР ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ВРСЦА ЗА ПАРКИНГ У СТЕРИЈИНОЈ ( .zip ) (373 MB)
Урбанистички план ИЗМЕНА ГУП-а ВРШЦА - БУВЉА ПИЈАЦА (7 MB)
Урбанистички план ПДР за гранични прелаз Ватин ( .zip ) (953 MB)
Урбанистички план Технолошки парк ( .zip ) (21 MB)
Урбанистички план ИЗМЕНА ПДР БЛОКА 82 У ВРШЦУ ( .rar ) (130 MB)
Урбанистички план ПДР ДВ 110кВ АЛИБУНАР-ВРШАЦ ЗА ГРАД ВРШАЦ ( .zip ) (257MB)
Урбанистички план ПДР ЗА АЕРОДРОМ И ВАЗДУХОПЛОВНУ АКАДЕМИЈУ У ВРШЦУ (121MB)
Урбанистички план Измена ПДР Ново гробље 83а Вршац ( .zip ) (72MB)
Урбанистички план Измене Просторног плана Шушара ( .zip ) (4MB)
Урбанистички план ИЗМЕНА ГУП-а ВРШЦА-април 2023 ( .zip ) (171MB)
Урбанистички план Измена ГУПа КАСАРНА ( .zip ) (8MB)
Урбанистички план ПРОСТОРНИ ПЛАН ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ ( .zip )
Урбанистички план ПДР за виноградарски комплекс Врсац ( .zip )
Урбанистички план ПДР блок 13 базен ( .zip )
Урбанистички план Измене ПDR vетроелектрана 1354 i 1405 Загајица и коридора 35 кВ далековода од кат.парц. бр.1405 до трафостанице «Вршац 1» ( .zip )
Урбанистички план PDR Piccolina ( .zip )
Урбанистички план Обилазница ( .zip )

Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат УП Вршац 2024 ( .zip )

Давор и Мирјана Совиљ ( .doc )

Давор и Мирјана Совиљ ( .pdf )

Урбанистички пројекат AG Polyart UP ( .pdf ) Потврда урбанистичког пројекта ( .pdf )
Урбанистички пројекат Гаудиум ( .zip )
Урбанистички пројекат Дујић ( .zip )
Урбанистички пројекат Петар Трусник ( .zip )
Урбанистички пројекат Ненад Батало ( .zip )
Урбанистички пројекат Прекршајни суд Вршац ( .zip )
Урбанистички пројекат КАЗ 013 ( .zip )
Урбанистички пројекат Јелатраде Вршац ( .rar )
Урбанистички пројекат Хотел Србија ( .rar )
Урбанистички пројекат тржни центар, комерцијални објекат на парцели 64 КО Вршац ( .rar )
Урбанистички пројекат Техника а.д. ( .pdf )
Урбанистички пројекат Вишепородични стамбено пословни објекат - доо Расинг ( .zip )
Урбанистички пројекат Доградња и реконструкција хотелског комплекса "Вила Брег" ( .rar )
Урбанистички пројекат Пословни објекат - ретаил парк СТОП ШОП ( .pdf )(222 MB)
Урбанистички пројекат Базени ( .zip )(13 MB)
Урбанистички пројекат Пословна зграда ШУ Вршац ( .pdf )(33 MB)
Урбанистички пројекат Контрола летења "СМАТСА" доо ( .pdf )(23 MB)
Урбанистички пројекат МИДАЛА ( .rar )(22 MB)
Урбанистички пројекат БИОЛЕШНИК ( .zip )(6 MB)
Урбанистички пројекат ОБЈЕКАТ ЗА ИЗЛЕТНИКЕ ( .rar )(27 MB)
Урбанистички пројекат ППОВ ( .rar )(152 MB)
Урбанистички пројекат Био Греен Стража ( .pdf )(64 MB)
Урбанистички пројекат Целанова Цапитал ( .pdf )(41 MB)
Урбанистички пројекат Ужичка улица ( .rar )(22 MB)
Урбанистички пројекат Стеријина улица ( .pdf )(18 MB)
Урбанистички пројекат Стеријина улица ( .pdf )(9 MB)
Урбанистички пројекат ЕНТЕРИЈЕР МЕСИЦКИ ( .pdf )(4 MB)
Урбанистички пројекат ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА ( .pdf )(178 MB)
Урбанистички пројекат Хостел ( .pdf )(15 MB)
Урбанистички пројекат Новица Крстин ( .zip )(36 MB)
Урбанистички пројекат Фудбалски камп Павлиш ( .rar )(28 MB)
Урбанистички пројекат ЕуроЦонс Гроуп д.о.о(18 MB)
Урбанистички пројекат СЗР Профимонт ( .pdf )(19 MB)
Урбанистички пројекат ТЕХНИКА АД ( .rar )(28 MB)
Урбанистички пројекат ДОО Гаудиум ( .zip )(16 MB)
Урбанистички пројекат Мало Средиште ( .pdf ) (30 MB)
Урбанистички пројекат Насеље Балата ( .zip ) (100 MB)
Урбанистички пројекат ДОО Агро Вирт ( .pdf ) (1 MB)
Урбанистички пројекат Миго ( .zip ) (37 MB)
Урбанистички пројекат Интертрон ( .pdf ) (39 MB)
Урбанистички пројекат Марушић Дидахос Дијана (25 MB)
Урбанистички пројекат Мудрић Вељић Фарма ( .pdf ) (23 MB)
Урбанистички пројекат Влајкиновић ( .zip ) (26 MB)
Урбанистички пројекат ТЕХНИКА АД Вршац ( .zip ) (28 MB)
Урбанистички пројекат ОГИ ПАВЛИШ (21 MB)
Урбанистички пројекат Пинку Трајан и Ема ( .pdf ) (21 MB)
Урбанистички пројекат ЈЕЛА ТРАДЕ (34 MB)
Урбанистички пројекат Пингвин ( .zip ) (20 MB)
Урбанистички пројекат ДОО Студио Лукс Стан ( .pdf ) (17 MB)
Урбанистички пројекат ТРГОБАН ( .pdf ) (60 MB)
Урбанистички пројекат ЕXТРАДОМУС УРБАНИЗ. ОКТОБАР ( .pdf ) (44 MB)
Урбанистички пројекат УП ГУДУРИЦА потписано ( .rar ) (22 MB)
Урбанистички пројекат УП Влајкиновић, Ж.Зрењанина ( .pdf ) (41 MB)
Урбанистички пројекат УП ГУДУРИЦА ( .rar ) (21 MB)
Урбанистички пројекат УП ТЕХ-ЛОГ 2020 ( .rar ) (15.4 MB)
Урбанистички пројекат УП Стеријина 107 ( .zip ) (71 MB)
Урбанистички пројекат УП ТЦ Нест ( .zip ) (32 MB)
Урбанистички пројекат УП ПУ АБРАШЕВИЋЕВА ( .rar ) (42 MB)
Урбанистички пројекат УП Зуоле ( .pdf ) (14 MB)
Урбанистички пројекат УП Центар за социјални рад ( .zip ) (256 MB)
Урбанистички пројекат УП Техника ад Вршац ( .pdf ) (14 MB)
Урбанистички пројекат УП МПР БУСИНЕСС-Ф. Милекера 33 ( .rar ) (17 MB)
Урбанистички пројекат УП ЗОНАИ ЗОРИЦА ( .rar ) (20 MB) Потврда урбанистичког пројекта
Урбанистички пројекат УП ХЕМОФАРМ КОМБИНОВАНО СКЛАДИШТЕ ( .zip ) (53 MB)
Урбанистички пројекат УП Јанко и Гордана Ћорда ( .zip ) (17 MB)

 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP