Конкурс за запошљавање

Јавни конкурс за попуњавање положаја у Градској управи ( .pdf )

Изјава за обраду личних података ( .pdf )

Изјава о самосталном прибављању података ( .pdf )

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И МЕРИЛА ЗА ОЦЕНУ ОСПОСОБЉЕНОСТИ, ЗНАЊА И ВЕШТИНА КАНДИДАТА У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВРШЦА ( .pdf )

1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ АЖУРИРАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ И ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА -30.11.2020.г. ( .pdf )

2. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ЗАМЕНИК МАТИЧАРА - -30.11.2020.г. ( .pdf )

3. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА И ЕВИДЕНЦИОНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА -30.11.2020.г. ( .pdf )

4. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ -30.11.2020.г. ( .pdf )

5. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ -30.11.2020.г. ( .pdf )

6. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – КООРДИНАТОР ЗА РОМСКА ПИТАЊА -30.11.2020.г. ( .pdf )

7. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА И ПРАЋЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА -30.11.2020.г. ( .pdf )

8. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца – ПОСЛОВИ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА -30.11.2020.г. ( .pdf )

9. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца –ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ И ОСТВАРИВАЊА ЛИЧНИХ И КОЛЕКТИВНИХ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, ЕТНИЧКИХ ГРУПА, ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ ЛИЦА -30.11.2020.г. ( .pdf )

10. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- НОРМАТИВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ ЗА ОРГАНЕ ГРАДА - 22.01.2021 ( .pdf )

11. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца - ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА РАДА ЈАВНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ДЕЧИЈЕ, СОЦИЈАЛНЕ, ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ - 22.01.2021 ( .pdf )

12. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца- у служби интерне ревизије ( .pdf )

13. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

14. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

15. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

16. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

17. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

18. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

19. Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Вршца ( .pdf )

 • Paketici
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP