Lokacijski Uslovi 2021
Dokument Datum objavljivanja

ED za Vlajkinovic Vrsac preuzmite ( .pdf )25.01.2021.
EPS Distribucija kasarna preuzmite ( .pdf )22.02.2021.
Gaja MUB zona 16 blok 125 Vrsac preuzmite ( .pdf )25.01.2021.
GRAD VRSAC blok 107 zona 1 Vrsac vodovod Margitska ul. preuzmite18.01.2021.
Intertron MBTS Vrsac preuzmite ( .pdf )28.01.2021.
Lokacijski uslovi Grad Vrsac Saobracajnica Balata preuzmite ( .pdf )05.01.2021.
ROP-VRS-1018-LOC-1 2021 preuzmite ( .pdf )15.01.2021.
ROP-VRS-1736-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )01.02.2021.
ROP-VRS-1982-LOC-1 2021 preuzmite ( .pdf )10.02.2021.
ROP-VRS-1982-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )18.02.2021.
ROP-VRS-2378-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )18.02.2021.
ROP-VRS-2569-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )18.02.2021.
ROP-VRS-2981-LOC-2 2021 preuzmite ( .pdf )18.02.2021.
ROP-VRS-3381-LOC-1 2021 preuzmite ( .pdf )08.03.2021.
ROP-VRS-3381-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )11.02.2021.
ROP-VRS-3919-LOC-1 2021 preuzmite ( .pdf )11.02.2021.
ROP-VRS-4234-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )04.02.2021.
ROP-VRS-4381-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )23.02.2021.
ROP-VRS-4590-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )24.02.2021.
ROP-VRS-562-LOC-1-2021 preuzmite ( .pdf )24.02.2021.
ROP-VRS-10238-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-12643-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-4244-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-4348-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-4590-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-5367-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-562-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-5991-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-7080-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-7265-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-7434-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-8029-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-8115-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-8169-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-8231-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-8519-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-8745-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-9580-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-9661-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-9955-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.05.2021.
ROP-VRS-11391-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )19.05.2021.
ROP-VRS-11856-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )19.05.2021.
ROP-VRS-13215-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )19.05.2021.
ROP-VRS-12386-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )27.05.2021.
ROP-VRS-12554-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )27.05.2021.
ROP-VRS-13126-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )27.05.2021.
ROP-VRS-14857-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )27.05.2021.
ROP-VRS-15263-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )27.05.2021.
ROP-VRS-13956-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )01.06.2021.
ROP-VRS-13821-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )04.06.2021.
ROP-VRS-131126-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )11.06.2021.
ROP-VRS-13849-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )11.06.2021.
ROP-VRS-13956-LOC-12021 - 2 preuzmite ( .pdf )15.06.2021.
ROP-VRS-14999-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )15.06.2021.
ROP-VRS-15313-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )15.06.2021.
ROP-VRS-17122-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )15.06.2021.
ROP-VRS-13999-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )19.06.2021.
ROP-VRS-14857-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )19.06.2021.
ROP-VRS-15263-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )19.06.2021.
ROP-VRS-16077-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )19.06.2021.
ROP-VRS-16511-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )19.06.2021.
ROP-VRS-16553-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )19.06.2021.
ROP-VRS-13702-LOC-22021 preuzmite ( .pdf )23.06.2021.
ROP-VRS-13956-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )23.06.2021.
ROP-VRS-14891-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )23.06.2021.
ROP-VRS-16634-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )23.06.2021.
ROP-VRS-15174-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )29.06.2021.
ROP-VRS-16036-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )29.06.2021.
ROP-VRS-16147-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )29.06.2021.
ROP-VRS-16459-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )29.06.2021.
ROP-VRS-16553-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )29.06.2021.
ROP-VRS-17230-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )29.06.2021.
ROP-VRS-18117-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )29.06.2021.
ROP-VRS-18326-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )29.06.2021.
ROP-VRS-15264-LOC-12021 (1) preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-15264-LOC-12021 (2) preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-15264-LOC-12021 (3) preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-15264-LOC-12021 (4) preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-16459-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-17230-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-18223-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-18731-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-18767-LOC-12021 (2) preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-18767-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-18994-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-19377-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-19496-LOC-12021 (1) preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-19496-LOC-12021 (2) preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-19496-LOC-12021 (3) preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-21737-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-36713-LOC?-42021 preuzmite ( .pdf )16.07.2021.
ROP-VRS-13999-LOC-22021 preuzmite ( .pdf )06.08.2021.
ROP-VRS-20030-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )06.08.2021.
ROP-VRS-20144-LOC-22021 preuzmite ( .pdf )06.08.2021.
ROP-VRS-21725-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )06.08.2021.
ROP-VRS-21874-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )06.08.2021.
ROP-VRS-22571-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )06.08.2021.
ROP-VRS-22842-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )06.08.2021.
ROP-VRS-23048-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )06.08.2021.
ROP-VRS-23574-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )06.08.2021.
ROP-VRS-17517-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )12.08.2021.
ROP-VRS-19496-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )12.08.2021.
ROP-VRS-22875-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.08.2021.
ROP-VRS-23853-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.08.2021.
ROP-VRS-22390-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )19.08.2021.
ROP-VRS-21737-LOCН-22021 preuzmite ( .pdf )21.09.2021.
ROP-VRS-23048-LOC-12021 Dopunsko rešenje o LOC preuzmite ( .pdf )21.09.2021.
ROP-VRS-23317-LOCH-22021 preuzmite ( .pdf )21.09.2021.
ROP-VRS-25265-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )21.09.2021.
ROP-VRS-25594-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )21.09.2021.
ROP-VRS-26502-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )21.09.2021.
ROP-VRS-27167-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )21.09.2021.
ROP-VRS-27779-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )21.09.2021.
ROP-VRS-27991-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )21.09.2021.
ROP-VRS-27244-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )18.10.2021.
ROP-VRS-30929-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )18.10.2021.
ROP-VRS-31406-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )18.10.2021.
ROP-VRS-34916-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )18.10.2021.
ROP-VRS-1585-LOCA-82021 preuzmite ( .pdf )29.11.2021.
ROP-VRS-27981-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )29.11.2021.
ROP-VRS-34355-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )29.11.2021.
ROP-VRS-34479-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )29.11.2021.
ROP-VRS-34896-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )29.11.2021.
ROP-VRS-35517-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )29.11.2021.
ROP-VRS-37787-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )29.11.2021.
ROP-VRS-39008-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )13.12.2021.
ROP-VRS-39213-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )13.12.2021.


Zaključci o odbacivanju

Dokument Datum objavljivanja
ROP-VRS-21874-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )06.08.2021.
ROP-VRS-22842-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )06.08.2021.
ROP-VRS-22390-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.08.2021.
ROP-VRS-23317-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )12.08.2021.
ROP-VRS-24522-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )21.09.2021.
ROP-VRS-24522-LOCH-22021 preuzmite ( .pdf )21.09.2021.
ROP-VRS-33166-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )18.10.2021.
ROP-VRS-34275-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )18.10.2021.
ROP-VRS-34355-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )18.10.2021.
ROP-VRS-34479-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )18.10.2021.
ROP-VRS-28789-LOČ-22021 preuzmite ( .pdf )13.12.2021.
ROP-VRS-44340-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )13.12.2021.
ROP-VRS-44804-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )13.12.2021.
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP