Javni uvid
Na osnovu odredaba člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) i člana 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br.64/2015) Skupština opštine Vršac, oglašava

JAVNI UVID


1. NACRTA PLANA – GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO VLAJKOVAC
Nacrt plana izradio je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad

2. NACRTA PLANA – DETALJNE REGULACIJE DELA OPŠTE RADNE ZONE U BLOKU 82 U VRŠCU (BIVŠI „UZOR“)
Nacrt plana izradio je „DJordje Bajilo arhitekti“ doo Novi Sad

3. NACRTA PLANA – DETALJNE REGULACIJE ZA SOLARNU ELEKTRANU KOD VATINA
Nacrt plana izradio je Projektni biro „MS 1990“ Pančevo

Planski dokumenti izlažu se na javni uvid nacrti u holu zgrade SO Vršac, Trg pobede br.1, u trajanju od 30 dana od dana oglašavanja ovog oglasa u dnevnom listu „Privredni pregled“.

Zainteresovana pravna i fizička lica podnose primedbe na izložene nacrte planova za vreme trajanja javnog uvida isključivo u pisanom obliku i predaju ih putem pisarnice Odeljenju za urbanističko gradjevinske i imovinsko pravne poslove Opštine Vršac.

Odeljenje za urbanističko gradjevinske i imovinsko pravne poslove Opštine Vršac svim zainteresovanim licima pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi na nacrt plana.

U toku javne sednice Komisije za planove Opštine Vršac koja će biti održana 08.09.2015. godine u 12,00 sati u III sali zgrade SO Vršac sva fizička i pravna lica koja su podnela primedbe na nacrt planskog dokumenta u pisanom obliku mogu obrazložiti dostavljene primedbe.


SKUPŠTINA OPŠTINE VRŠAC

možete ovde pogledati

PDR Severna zona Vršac


DOO Celanova Agro ( .zip )


Izmena generalnog urbanističkog plana Vršca za prostor trga zelena pijaca ( .zip )


  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP