Konkurs za zapošljavanje

Javni konkurs za popunjavanje položaja u Gradskoj upravi ( .pdf )

Izjava za obradu ličnih podataka ( .pdf )

Izjava o samostalnom pribavljanju podataka ( .pdf )

ODLUKA O UTVRDJIVANJU KRITERIJUMA I MERILA ZA OCENU OSPOSOBLJENOSTI, ZNANJA I VEŠTINA KANDIDATA U IZBORNOM POSTUPKU ZA IZBOR NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA VRŠCA ( .pdf )

1. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – POSLOVI AŽURIRANJA JEDINSTVENOG I POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA -30.11.2020.g. ( .pdf )

2. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – ZAMENIK MATIČARA - -30.11.2020.g. ( .pdf )

3. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – PRIKUPLJANJE PODATAKA I EVIDENCIONI POSLOVI U OBLASTI PLANIRANJA -30.11.2020.g. ( .pdf )

4. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – POSLOVI REALIZACIJE JAVNIH NABAVKI -30.11.2020.g. ( .pdf )

5. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – POSLOVI TERENSKE KONTROLE -30.11.2020.g. ( .pdf )

6. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – KOORDINATOR ZA ROMSKA PITANJA -30.11.2020.g. ( .pdf )

7. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – POSLOVI PLANIRANJA I PRAĆENJA INVESTICIJA -30.11.2020.g. ( .pdf )

8. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – POSLOVI IZVRŠENJA BUDŽETA DIREKTNOG KORISNIKA -30.11.2020.g. ( .pdf )

9. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca –POSLOVI ZAŠTITE I OSTVARIVANJA LIČNIH I KOLEKTIVNIH PRAVA NACIONALNIH MANJINA, ETNIČKIH GRUPA, IZBEGLIH I PROGNANIH LICA -30.11.2020.g. ( .pdf )

10. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca- NORMATIVNO PRAVNI POSLOVI ZA ORGANE GRADA - 22.01.2021 ( .pdf )

11. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca - POSLOVI PRAĆENjA RADA JAVNIH USTANOVA U OBLASTI DEČIJE, SOCIJALNE, PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I DRUŠTVENE BRIGE O JAVNOM ZDRAVLjU - 22.01.2021 ( .pdf )

12. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca- u službi interne revizije ( .pdf )

13. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca ( .pdf )

14. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca ( .pdf )

15. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca ( .pdf )

16. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca ( .pdf )

17. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca ( .pdf )

18. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca ( .pdf )

19. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca ( .pdf )

 • Paketici
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP