Стратешки документи

Профил Заједнице 2013 ( .pdf )

Локални акциони план запошљавања 2016 ( .pdf )

Стратегија социјалне заштите 2014 ( .pdf )

ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ( .pdf )

Информатор о раду - децембар 2015 ( .pdf )

Генерални урбанистички план Вршца ( .rar )

Локална стратегија развоја Града Вршца до 2020. године ( .pdf )

Одлука о организацији Градске управе - 2016 ( .pdf )

Правилник о додели средстава за социјалну заштиту ( .pdf )

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња ( .pdf )

Статут града Вршца донет 04.03.2019. ( .pdf )

Оперативни план мобилног тима за инклузију Рома И Ромкиња ( .pdf )

Програм унапређења социјалне заштите Града Вршца за 2019. годину

Програм унапређења социјалне заштите Града Вршца за 2020. годину

Oдлука о правима и услугама у социјалној заштити у општини Вршац ( .docx )

Одлука о измени и допунама одлуке о правима и услугама у социјалној заштити у Општини Вршац ( .docx )

Одлука о допуни одлуке о правима и услугама у социјалној заштити у Општини Вршац ( .docx )

Одлука о допунама одлуке о правима и услугама у социјалној заштити у Граду Вршцу ( .docx )

Стратегије развоја социјалне заштите града ( .pdf )

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА ВРШЦА ЗА 2021. ( .pdf )

ОДЛУКА О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА ВРШЦА

Инструкција о спровођењу одлука Уставног суда

 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP