Средње школе
Школски центар "Никола Тесла", Вршац
Адреса: Стеријина 40-44, Вршац
Контакт телефони: директор: 830-670; рачуноводство: 835-614; секретаријат/факс: 830-668
Е-маил: trsla2006@mts.rs
Сајт школе: www.teslavs.edu.rs
Име и презиме директора је Жељко Ивковић

Образовни профили школе су:
на подручју рада Електротехника:

Електротехничар рачунара
Електротехничар аутоматике
Електротехничар електронике
Електротехничар енергетике
Електротехничар процесног управљања
Електротехничар радио и видео технике
Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
Електромеханичар за машине и опрему
Електроинсталатер
Електромонтер мрежа и постројења
Аутоелектричар - оглед
Аутоелектричар
Инсталатер

на подручју рада Машинство и обрада метала:

Машински техничар
Машински техничар за компјутерско конструисање
Техничар за компјутерско управљање
Техничар за роботику
Техничар машинске енергетике
Машински техничар моторних возила
Аутомеханичар
Механичар грејне и расхладне технике
Механичар гасо и пнеумоенергетска постројења
Механичар уређаја за мерење и регулацију
Прецизни механичар
Аутолимар
Металостругар
Металоглодач
Машинбравар
Бравар
Лимар

на подручју рада Економија, право и администрација:
Економски техничар
Финансијски техничар
Царински техничар
Финансијски администратор
Комерцијалиста - оглед

Гимназија "Борислав Петров-Браца", Вршац
Адреса: Михајла Пупина 1, Вршац
Контакт телефон: централа- 013-836-448;зборница и библиотека- 013-836-449;директор/факс- 013-830-769
Сајт: www.vrsackagimnazija.edu.rs
Е-маил адреса: administracija@vrsackagimnazija.edu.rs
Име и презиме директора: Тамара Пешић

Смерови-образовни профили школе су:
Природно-математички на српском језику
Друштвени-језички на српском језику
Општи на румунском језику.

Хемијско-медицинска школа, Вршац
Адреса: Стеријина 113, Вршац
Контакт телефон: 013-830-292, 013-830-255
Име и презиме директора: Вељко Стојановић
Сајт школе : www.hms.edu.rs
Е-маил: sekretarijat@hms.edu.rs

Подручја рада и образовни профили у Хемијско-медицинској школи:

1. ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
• Техничар за козметичку технологију – оглед (уписује 20 ученика)
• Техничар за заштиту животне средине
• Техничар за индустријску фармацеутску технологију
• Хемијски лаборант
• Хемијско-технолошки техничар

2. ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
• Фармацеутски техничар
• Медицинска сестра – техничар

3. ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО (пасиван )

Пољопривредна школа "Вршац", Вршац
Адреса: Архитекте Брашована 1, 26300 Вршац
Контакт телефони :
директор: +381 13 805 059
секретар: +381 13 805 058
рачуноводство/факс: +381 13 807 589
е-маил: bioskola@hemo.net
web: www.bioskola.edu.rs
Фацебоок: www.facebook.com/PoljoprivrednaSkolaVrsac/
Име и презиме директора : Срђан Клиска

Образовни профили школе су:

- Пољопривредни техничар
- Прехрамбени техничар
- Туристички техничар
- Кувар
- Пекар
- Руковаоц механичар пољопривредне технике
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP