Odeljenje za investicije i kapitalna ulaganja
Odeljenje za investicije i kapitalna ulaganja obavlja poslove koji se odnose na: strateško planiranje, iniciranje, izradu i sprovođenje godišnjih programa odnosno projekata investicija značajnih za Grad, koje utvrdi Gradsko veće; projektovanje i praćenje realizacije budžeta za investicije; predlaganje prioriteta investicija kao i određivanje projektnih zadataka sa nosiocima; koordiniranje poslova imovinsko pravne pripreme, planske dokumentacije, projektne dokumentacije sa Gradskom upravom i preduzećima čiji je osnivač Grad; koordiniranje i sprovođenje poslova na izradi projektne dokumentacije subjektima ovlašćenim za izradu projektne i druge dokumentacije za objekte niskogradnje i visokogradnje; učestvovanje u implementaciji i praćenju ostvarivanja investicija po fazama kada Grad nije investitor; uspostavljanje baze podataka neophodne za sprovođenje investicija i investicionog marketinga; koordiniranje aktivnosti donatora (vladinog, kao i nevladinog sektora) i Grada u realizaciji investicija; realizacije (upravljanje, priprema tenderske dokumentacije, nadzora i slično) investicija koje se finansiraju sredstvima budžeta; izradu strategija, biznis planova na realizaciji koncepta partnerstva javnog i privatnog sektora, studija izvodljivosti za formiranje investicionih fondova na obrtnoj osnovi; realizaciju investicija u oblasti javnih vodovoda, koji se delom ili u celini finansiraju sredstvima budžeta; pripremanje nacrta predloga opštih i pojedinačnih akata iz delokruga svoje nadležnosti koje donose Skupština grada i izvršni organi Grada; izradu finansijskih planova za upravu kao direktnog korisnika budžeta, finansijsko računovodstvenih poslova, izrade pomoćnih evidencija, prijema, kontrole i knjiženja računovodstvenih isprava, vođenje poslovnih knjiga i usklađivanje sa glavnom knjigom trezora, praćenje izvršenja budžeta u skladu sa aproprijacijama, praćenje i sprovođenje procedura trezora u delu izvršenja budžeta, izradu i konsolidaciju finansijskih izveštaja, sravnjenje završnih računa indirektnih korisnika budžeta i druge finansijske poslove u skladu sa propisima; obezbeđivanje uslova za opremanje građevinskog zemljišta, odnosno obezbeđivanje uslova za izgradnju objekata komunalne infrastrukture i uređenja javnih površina u gradu i na selu čiji je investitor Grad; pribavljanje potrebnih akata od nadležnih organa radi izgradnje navedenih objekata; sprovođenje postupka javne nabavke izrade tehničke dokumentacije i izvođenje radova za te objekte u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine grada kojima se uređuje oblast javnih nabavki; preuzimanje potrebne radnje radi uknjižbe objekata; obavljanje poslova upravljanja gradskim putevima i ulicama; izradu programa uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta; donošenje finansijskog plana i plana javnih nabavki i odluka o pokretanju postupka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa aktima Skupštine grada i Gradskog veća, kao i druge poslove iz svog delokruga.
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP