Odeljenje za budžet i finansije
Odeljenje za budžet i finansije obavlja poslove koji se odnose na: izradu nacrta budžeta grada uz poštovanje sistema jedinstvene budžetske klasifikacije uključujući i programsku; pripremu i dostavljanje korisnicima budžeta uputstvo za pripremu budžeta sa osnovnim ekonomskim smernicama, kao osnovom za izradu predloga finansijskih planova budžetskih korisnika, opisom planirane politike, procenom prihoda i primanja i rašoda i izdataka, obimom sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana budžetskog korisnika, postupkom i dinamikom pripreme budžeta; staranje o poštovanju budžetskog korisnika, postupkom i dinamikom pripreme budžeta; staranje o poštovanju kalendara budžeta lokalne vlasti; analizu predloga finansijskih planova budžetskih korisnika i usaglašenosti sa uputstvom; pripremu dopunskog budžeta (rebalansa); izradu predloga rešenja o privremenom finansiranju; obaveštavanje budžetskih korisnika o odobrenim raspoloživim aproprijacijama; pripremu i utvrđivanje tromesečne, mesečne i šestomesečne kvote; razmatranju zahteva za izmenu kvote; predlaganje privremene obustave izvršenja budžeta budžetskim korisnicima; prijem i razmatranje predloga Plana izvršenja budžeta; izmenu Plana izvršenja budžeta; razmatranje zahteva za preuzimanje obaveza; odobrenje rešenja o preusmeravanju aproprijacija; pripremu nacrta rešenja po odobrenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve; otvaranju konsolidovanih računa trezora (za dinarska i devizna sredstva), podračuna dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava i posebnih namenskih dinarskih računa korisnicima javnih sredstava i ostalim pravnim licima i drugim subjektima koji ne pripadaju javnom sektoru i koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora; bliže uređivanje načina i korišćenja sredstava sa podračuna KRT-a; izveštavanje o korišćenju sredstava; staranje o plasiranju slobodnih novčanih sredstava i obaveštavanje Uprave za trezor; pripremu zahteva Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad 10% prihoda grada u tekućoj godini sa detaljnim obrazloženjem opravdanosti investicija zbog kojih nastaje prekoračenje; analizu dugoročne održivosti duga; vođenje glavne knjige trezora i ostalih poslovnih knjiga sa posebnom evidencijom za svakog direktnog i indirektnog korisnika budžetskih sredstava i pomoćnih knjiga; pripremu projekcije i praćenja priliva prihoda i izvršenje rašoda na konsolidovanom računu budžeta i upravljanje gotovinom; kontrolisanje zahteva za plaćanje i transfer sredstava i zahteva za plate; izradu periodičnih izveštaja i završnog računa konsolidovanog računa; usaglašavanje poslovnih knjiga sa korisnicima budžeta, upravom za trezor i dobavljačima; pripremu i izvršavanje plaćanja; monitoring i evaluaciju finansijskih planova po programskoj metodologiji; vođenje evidencija o osnovnim sredstvima i poslovnom prostoru; interne kontrolne postupke; pripremne radnje za sprovođenje propisa i druge poslove iz svog delokruga.
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP