петак, 05. мај 2023.
ДНЕВНИ РЕД XXV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

П Р Е Д С Е Д Н И К

Број: 06.1-3/2023-II-01

Датум: 05.05.2023.године

Вршац, Трг победе 1

Телефон 013/835-667

На основу члана 42. Статута Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 1/2019) и члана 96. Пословника о раду Скупштине Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 5/2019),

С А З И В А М

XXV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА, KOJA ће се одржати

12.05.2023. ГОДИНЕ, У ВЕЛИКОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

са почетком у 9,00 часова

1. Доношење Одлуке о Првом ребалансу буџета Града Вршца за 2023. годину.

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Други-октобар“ Вршац за 2022.годину и Годишњи финансијски извештаја ЈКП „Други октобар“ Вршац за 2022. годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији годишњих финансиских извештаја за 2022. годину.

3. Усвајање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Други октобар“ Вршац за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године.

4. Доношење Одлуке о установљавању права службености колско-пешачког и пешачког пролаза на катастарској парцели број 1. у корист катастарске парцеле број 3. КО Гудурица.

5. Доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине Града Вршца непокретности која се налази у Вршцу у улици Васка Попе 14 на катастарској парцели број 4524 КО Вршац јавним надметањем.

6. Доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине Града Вршца катастарске парцеле број 6293/2 КО Шушара јавним надметањем.

7. Доношење Одлуке о усвајању изменe Генералног урбанистичког Плана Вршца за простор бивше касарне.

8. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за другу годину гарантног периода -од октобра 2021. године до октобра 2022. године-.

9. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о избору председника и чланова Надзорног одбора ДОО „Хелвеција“ Вршац.

Напомена: Материјал за тачке 1. и 7. биће достављен накнадно.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић с.р.

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP