Lokacijski Uslovi 2022
Dokument Datum objavljivanja

ROP-VRS-13999-LOCAH-52021 preuzmite ( .pdf )28.02.2022.
ROP-VRS-1713-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )28.02.2022.
ROP-VRS-39023-LOC-52021 preuzmite ( .pdf )28.02.2022.
ROP-VRS-44340-LOC-32022 preuzmite ( .pdf )28.02.2022.
ROP-VRS-44804-LOC?-22022 preuzmite ( .pdf )28.02.2022.
ROP-VRS-45751-LOČ-12021 preuzmite ( .pdf )28.02.2022.
ROP-VRS-45968-LOC-12021 preuzmite ( .pdf )28.02.2022.
ROP-VRS-674-LOC-1202 preuzmite ( .pdf )28.02.2022.
ROP-VRS-9114-LOCA-62021 preuzmite ( .pdf )28.02.2022.
ROP-VRS-9955-LOCA-32022 preuzmite ( .pdf )28.02.2022.
ROP-VRS-14200-LOCA-232022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-24522-LOC?-42022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-28789-LOC?-42022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-2886-LOC?-32022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-2915-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-2915-LOC?-22022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-3084-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-3522-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-3888-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-3947-LOC-22022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-4100-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-41899-LOC-32022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-5407-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-6614-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-7021-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-7534-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-7879-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-8179-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-8479-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-8538-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-8833-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-8900-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-9008-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-9400-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-9893-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-10162-LOC-32022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-10247-LOČ-22022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-10912-LOČ-22022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-11133-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-11134-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-11477-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-12266-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-12276-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-12475-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-12492-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-1288-LOC?H-142022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-13243-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-13284-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-13634-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-13999-LOC-72022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-15174-LOC?-72022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-42337-LOC-32022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-6692-LOČ-32022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-7681-LOČ-22022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-9646-LOČ-22022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-14607-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.07.2022.
ROP-VRS-14642-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.07.2022.
ROP-VRS-15374-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.07.2022.
ROP-VRS-15491-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.07.2022.
ROP-VRS-19038-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.07.2022.
ROP-VRS-19039-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.07.2022.
ROP-VRS-19040-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.07.2022.
ROP-VRS-19041-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.07.2022.
OP-VRS-26502-LOC-62022 preuzmite ( .pdf )05.08.2022.
ROP-VRS-16757-LOC?-22022 preuzmite ( .pdf )05.08.2022.
ROP-VRS-19044-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )05.08.2022.
ROP-VRS-12492-LOC?-22022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-15258-LOC?-22022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-15491-LOC?-22022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-17504-LOC?-22022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-19043-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-19247-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-19296-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-20161-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-20492-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-21490-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-21797-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-21820-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-22823-LOČ-22022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-22914-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-23171-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-23861-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-24346-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-24535-LOC?-22022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-24544-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-24573-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-24769-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-25153-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-25569-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-25569-LOC?-22022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-25723-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-26075-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-26716-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-27108-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-2915-LOC?-52022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-5632-LOC?H-122022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-18162-LOCA-52022 preuzmite ( .pdf )19.10.2022.
ROP-VRS-26343-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )19.10.2022.
ROP-VRS-27763-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )19.10.2022.
ROP-VRS-27976-LOC?-22022 preuzmite ( .pdf )19.10.2022.
ROP-VRS-28257-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )19.10.2022.
OP-VRS-31644-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.11.2022.
ROP-VRS-15498-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.11.2022.
ROP-VRS-29549-LOČ-22022 preuzmite ( .pdf )14.11.2022.
ROP-VRS-29907-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.11.2022.
ROP-VRS-30411-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.11.2022.
ROP-VRS-30663-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.11.2022.
ROP-VRS-30861-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.11.2022.
ROP-VRS-31628-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.11.2022.
ROP-VRS-31745-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.11.2022.
ROP-VRS-31977-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.11.2022.
ROP-VRS-32407-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.11.2022.
ROP-VRS-32694-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.11.2022.
ROP-VRS-33103-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.11.2022.
ROP-VRS-10768-LOC?-42022 preuzmite ( .pdf )16.12.2022.
ROP-VRS-31644-LOC?-22022 preuzmite ( .pdf )16.12.2022.
ROP-VRS-32694-LOC?-22022 preuzmite ( .pdf )16.12.2022.
ROP-VRS-35192-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )16.12.2022.
ROP-VRS-36038-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )16.12.2022.
ROP-VRS-36103-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )16.12.2022.
ROP-VRS-35002-LOCA-72022 preuzmite ( .pdf )31.12.2022.
ROP-VRS-35004-LOCA-82022 preuzmite ( .pdf )31.12.2022.
ROP-VRS-38747-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.12.2022.


Zaključci o odbacivanju

Dokument Datum objavljivanja
ROP-VRS-24522-LOC-32022 preuzmite ( .pdf )28.02.2022.
ROP-VRS-28789-LOČ-32022 preuzmite ( .pdf )28.02.2022.
ROP-VRS-2886-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )28.02.2022.
ROP-VRS-309-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )28.02.2022.
ROP-VRS-10162-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-11140-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-2886-LOČ-22022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-6692-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-6692-LOČ-22022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-7681-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-9646-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )27.04.2022.
ROP-VRS-10162-LOČ-22022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-10247-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-10912-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-1288-LOCA-132022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-12918-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-12962-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-13440-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-13551-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-15258-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )31.05.2022.
ROP-VRS-13552-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.07.2022.
ROP-VRS-14571-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.07.2022.
ROP-VRS-14884-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )14.07.2022.
ROP-VRS-19043-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )05.08.2022.
ROP-VRS-22823-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )05.08.2022.
ROP-VRS-18562-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-23861-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-24535-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-24594-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-25083-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-25109-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-25153-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-26978-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-27976-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-5632-LOCA-112022 preuzmite ( .pdf )26.09.2022.
ROP-VRS-15498-LOCA-32022 preuzmite ( .pdf )19.10.2022.
ROP-VRS-25083-LOČ-22022 preuzmite ( .pdf )19.10.2022.
ROP-VRS-29549-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )19.10.2022.
ROP-VRS-35941-LOC-12022 preuzmite ( .pdf )16.12.2022.
ROP-VRS-15682-LOC-22022 preuzmite ( .pdf )31.12.2022.
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP