Gradska izborna komisija

E-mail: izbornakomisija@vrsac.org.rs

Kontakt telefoni - 060/0-838-697; 060/80-70-136

Adresa - Trg pobede 1, Vršac

Odluka o imenovanju GIK - 2022 ( .pdf )

Poslovnik o radu GIK-a - 11.2.2022. ( .pdf )

Odluka o prestanku mandata odbornika - Tatjana Voskresenski ( .pdf )

Rešenje o dodeljivanju mandata - Aleksandar Omoran ( .pdf )

Rešenje o dodeljivanju mandata - Karadjordje Živković ( .pdf )


Obaveštenja o izlaganju na uvid dela JBS ( .pdf )

IZLAŽE SE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA VRŠCA

Rešenje o odredjivanju administratora veb-prezentacije ( .pdf )

Odluka o odredjivanju biračkih mesta 2022.

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komsije Grada Vršca u proširenom sastavu - IVICA DAČIĆ - PREMIJER SRBIJE ( .pdf )

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije Grada Vršca u proširenom sastavu - DR VOJISLAV ŠEŠELJ - SRPSKA RADIKALNA STRANKA ( .pdf )

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne Grada Vršca u proširenom sastavu-ALEKSANDAR VUČIĆ-Zajedno možemo sve ( .pdf )

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komsije Grada Vršca u proširenom sastavu - DR MILOŠ JOVANOVIĆ - NADA ZA SRBIJU ( .pdf )

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komsije Grada Vršca u proširenom sastavu -MARINIKA TEPIĆ - UJEDINJENI ZA POBEDU SRBIJE ( .pdf )

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije Grada Vršca u proširenom sastavu - Savez vojvodjanskih Madjara - Išvan Pastor ( .pdf )

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije Grada Vršca u proširenom sastavu - ZAJEDNO ZA VOJVODINU - VOJVODJANI (DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI, ZAJEDNO ZA VOJVODINU) ( .pdf )

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije Grada Vršca u proširenom sastavu - MORAMO-AKCIJA-Ekološki ustanak-Ćuta- Ne davimo Beograd-Nebijša Zelenović ( .pdf )

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije Grada Vršca u proširenom sastavu - SUVERENISTI ( .pdf )

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije Grada Vršca u proširenom sastavu - ZDRAVKO PONOŠ ( .pdf )

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana GIK Grada Vršca u proširenom sastavu - za predsed. kandidata Miša Vacić

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije Grada Vršca u proširenom sastavu - DVERI - POKS ( .pdf )

Rešenje - poseban sastav - predsednik Republike - Koalicija za Kraljevinu Srbiju - DSS ( .pdf )

Rešenje - poseban sastav - predsednik Republike - Koalicija Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve ( .pdf )

Rešenje - poseban sastav - predsednik Republike - MORAMO-AKCIJA ( .pdf )

Rešenje - poseban sastav - predsednik Republike - SUVERENISTI ( .pdf )

Rešenje o odbijanju predloga za imenovanje za člana biračkog odbora u proširenom sastavu - Josif Balan

Rešenje o odbijanju predloga za imenovanje za člana biračkog odbora u proširenom sastavu - Livius Gajta

Rešenje o odbijanju predloga za imenovanje za člana biračkog odbora u proširenom sastavu - Oliver Klicin

Rešenje o odbijanju predloga za imenovanje za člana biračkog odbora u proširenom sastavu - Petar Perin

Rešenje o odbijanju predloga za imenovanje za člana biračkog odbora u proširenom sastavu - Teodor Lukić

Rešenje o odbijanju predloga za imenovanje za člana biračkog odbora u proširenom sastavu - Todor Bokšan

Rešenje o odbijanju predloga za imenovanje za člana biračkog odbora u proširenom sastavu - Zoran Milić

Rešenje o odbijanju predloga za imenovanje za člana biračkog odbora u proširenom sastavu - Zoran Trajković

ZAPISNIK 1 SEDNICA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE 11.02.2022.g.

ZAPISNIK 2 SEDNICA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE 25.02.2022.g.

ZAPISNIK 3 SEDNICA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE 26.02.2022.g.

ZAPISNIK 4 SEDNICA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE 01.03.2022.g.

ZAPISNIK 5 SEDNICA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE 01.03.2022.g.

ZAPISNIK 6 SEDNICA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE 09.03.2022.g. ( .pdf )

ZAPISNIK 7 SEDNICA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE 19.03.2022.g. ( .pdf )

ZAPISNIK 8 SEDNICA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE 22.03.2022.g.

ZAPISNIK 9 SEDNICA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE 23.03.2022.g. ( .pdf )

ZAPISNIK 10 SEDNICA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE 23.03.2022.g.

ZAPISNIK 11 SEDNICA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE 25.03.2022.g.

ZAPISNIK 12 SEDNICA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE 29.03.2022.g.

Načelnik GU Vršac Rešenje o odredjivanju administratora veb-prezentacije

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 1

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 2

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 3

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 4

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 5

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 6

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 7

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 8

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 9

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 10

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 11

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 12

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 13

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 14

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 15

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 16

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 17

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 18

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 19

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 20

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 21

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 22

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 23

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 24

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 25

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 26

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 27

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 28

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 29

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 30

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 31

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 32

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 33

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 34

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 35

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 36

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 37

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 38

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 39

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 40

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 41

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 42

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 43

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 44

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 45

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 46

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 47

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 48

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 49

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 50

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 51

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 52

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 53

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 54

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 55

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-stalni sastav-b.m. 56

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 1

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 2

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 3

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 4

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 5

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 6

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 7

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 8

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 9

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 10

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 11

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 12

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 13

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 14

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 15

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 16

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 17

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 18

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 19

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 20

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 21

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 22

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 23

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 24

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 25

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 26

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 27

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 28

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 29

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 30

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 31

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 32

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 33

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 34

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 35

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 36

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 37

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 38

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 39

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 40

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 41

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 42

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 43

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 44

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 45

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 46

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 47

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 48

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 49

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 50

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 51

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 52

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 53

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 54

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 55

Rešenje o imenovanju biračkog odbora-prošireni sastav-b.m. 56

POSTAVLJENO 04.02.2022

Rešenje o ispravci rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_07

Rešenje o ispravci rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_08

Rešenje o ispravci rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_09

Rešenje o ispravci rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_21

Rešenje o ispravci rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_51

Rešenje o ispravci rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_52

Rešenje o ispravci rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_23

Rešenje o ispravci rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_45

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_03

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_06

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_07

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_09

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_11

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_12

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_14

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_16

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_18

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_21

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_22

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_24

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_25

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_27

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_28

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_29

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_31

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_32

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_38

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_49

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_51

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - prošireni sastav - BM_54

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_03

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_10

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_12

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_13

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_14

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_17

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_19

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_21

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_23

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_24

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_25

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_29

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_32

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_33

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_34

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_49

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_50

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_52

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju BO - stalni sastav - BM_55
Rešenje GIK o odbijanju primedbe člana BO za poništavanje glasanja - BM 48 ( .pdf )

Rešenje GIK o odbijanju primedbe člana BO za poništavanje glasanja - BM 51 ( .pdf )

Rešenje GIK o odbijanju primedbe posmatrača za poništavanje glasanja - BM 43 ( .pdf )

Rešenje GIK o odbijanju zahteva za poništavanje glasanja - MORAMO-AKCIJA - BM 48 ( .pdf )

Rešenje GIK o odbijanju zahteva za poništavanje glasanja - MORAMO-AKCIJA - BM 51 ( .pdf )

Rešenje GIK o odbijanju zahteva za poništavanje glasanja - MORAMO-AKCIJA - BM 51 (2) ( .pdf )

Odluka o usvajanju preliminarnih rezultata parlamentarnih izbora ( .pdf )

Odluka o usvajanju preliminarnih rezultata predsedničkih izbora ( .pdf )

Rešenje o troškovima za nabavku kancelarijskog materijala i goriva

Rešenje o utvrdjivanju naknada za GIK

 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP