petak, 02. februar 2024.
JKP *DRUGI OKTOBAR* JEDAN OD NAJSTARIJIH DISTRIBUTERA PRIRODNOG GASA U SRBIJI
JKP *DRUGI OKTOBAR* JEDAN OD NAJSTARIJIH DISTRIBUTERA PRIRODNOG GASA U SRBIJI

JKP „DRUGI OKTOBAR" JEDAN OD NAJSTARIJIH DISTRIBUTERA PRIRODNOG GASA U SRBIJI

Počev od 1952. godine, preduzeće „Drugi oktobar" vrši distribuciju gasa, što ga čini jednim od najstarijih distributera na gasnom tržištu Republike Srbije.

Danas poseduje licence za distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom prirodnog gasa, javno snabdevanje prirodnim gasom, snabdevanje gasom na slobodnom tržištu, licencu za proizvodnju, distribuciju, upravljanje distributivnim sistemom za toplotnu energiju i snabdevanje istom.

Prateći potrebe korisnika, preduzeće je osnovalo posebnu jedinicu licenciranu za projektovanje i izvodjenje svih gasnih i termotehničkih instalacija-Gasovod Inženjering, kao i kontrolno telo koje je akreditovano 2008. godine od Ministarstva privrede za overavanje gasomera.

Dužina gasnih instalacija iznosi 250 km sa oko 13 000 potrošača. Osim grada Vršca, distributivne mreže „Drugog oktobra", snabdevaju se i naseljena mesta Pavliš, Vlajkovac i Ritiševo. Glavna merno-regulaciona stanica je kapaciteta oko 30 000 kubika po satu. Na gasnom prstenu, dužine 9 km, nalazi se 13 redukcionih stanica za snabdevanje grada i redukcione stanice za sela. U periodu od 2000-2016. godine rekonstruisano je oko 110 km gasne mreže. U okviru Sektora Energetika JKP „Drugi oktobar" posluju Služba Gasovod i Služba Toplana.

Služba Gasovod

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine kroz distributivnu mrežu prošlo je 25.365.392 m3 prirodnog gasa. U toku 2023. godine, u okviru službe Gasovod izvršene su sledeće aktivnosti: - Izgradjeno je 120 tipskih priključaka i 2 individualna, sve iz sredstava korisnika prema Uredbi o isporuci gasa - Izvršena je zamena gasne mreže u dužini od 580 m - Zamenjene su neispravne gasne slavine u šahtovima prečnika d32 - d110 mm, kao i gasna slavina DN200 na izlazu iz GMRS Vršac, na delu prstena koji snabdeva grad, ugradjeno novih i zamenjeno ukupno 575 regulatora pritiska gasa kod domaćinstava i male privrede (neispravni regulatori) i 1531 merila protoka gasa kojima je istekao žig, radi kontrolisanja i overavanja - Detektorima gasa prekontrolisano je 200 km mreže, više puta u toku godine naročito u ulicama sa čeličnim gasovodima u kojima je bilo radova od strane drugih vlasnika podzemnih instalacija, što uvek predstavlja mogućnost otvaranja tačkastih propusta gasa - Kontrolisane su zonske podstanice i na licu mesta otklanjana su isticanja predihtavanjem - Svakog meseca vršena su očitavanja gasa kod svih potrošača, a 15. u mesecu merila većih potrošača - Kontrolisan je nivo odorisanosti četiri puta u toku godine i svaki izveštaj o kontrolisanju je bio pozitivan, a sistem je dopunjen odorantom, prema dinamici pražnjenja odorizatora i prema ugovoru o održavanju sistema za odorizaciju - Uradjena je kontrola unutrašnjih gasnih instalacija kod 12.368 domaćinstava i 746 preduzeća (kategorija ostali), kako je predvidjeno zakonom - Vršene su popravke oštećenja gasovoda nastalih izvodjenjem radova od strane vlasnika drugih podzemnih instalacija i intervencije po prijavama gradjana i prijavama kontrolora - Privremene obustave i ponovno priključenje, vršeni su postavljanjem i skidanjem obujmice, skidanjem i ponovnom ugradnjom mernih grupa, zbog duga, ili na zahtev korisnika, ukupno 457 komada, od toga je 100 mernih grupa skinuto i 59 je vraćeno.

U 2024. godini, u okviru Službe Gasovod, planiraju se sledeće aktivnosti: ➢ Rekonstrukcija postojećeg gasovoda u delu ulice Nikite Tolstoja od Vuka Karadžića do Vaska Pope ➢ Izgradnja gasne mreže u Radničkoj ulici ➢ Održavanje vrednosti gubitka na godišnjem nivou (tehnički i komercijalni) ispod 2,5%, koliko je odobreno od strane AERS-a ➢ Nabavka i prodaja 144.825.333 kWh iz prirodnog gasa kupcima na javnom snabdevanju i 88.217.383 kWh za kupce na snabdevanju (slobodno tržište). Sopstvena potrošnja (toplane, neenergetske delatnosti) planirana je sa 1.218.641 kWh. Planirani broj mesta isporuke na javnom snabdevanju je 13.300, a 50 na snabdevanju ➢ Nabavka vozila, kako bi se zamenila najstarija i dotrajala vozila u službi.

 

Služba Toplane

U 2023. godini proizvedeno je 12.861.530 kwh energije i isto toliko isporučeno. U toku 2023. godine, u okviru Službe Toplana, izvršene su sledeće aktivnosti: - Nabavljen je nov uredjaj za hemijsku pripremu i kondicioniranje vode za toplanu Hemograd - Rekonstruisana je preostala deonica toplovoda u ulici Andje Ranković u dužini od 50m, sa pripadajućim priključcima - Na tri toplane u funkciji je 40 toplotnih podstanica i 35 kućnih podstanica, kao i 10 rezervoara za pripremu sanitarne tople vode koje su redovno održavane i servisirane - Izvršeno je 120 intervencija na toplovodnom sistemu na zahtev korisnika i u cilju redovnog održavanja - Zamenjeno je 8 cirkulacionih pumpi na sistemu - Izvršen je godišnji servis i pregled gasnih rampi svih kotlova, kao i merenje gasovitih polutanata na toplanama - Izvršene neophodne intervencije u svim objektima preduzeća: Upravna zgrada, Agriko pijaca, Groblje, Postrojenje za prečišćavanje vode - Izvršena je demontaža i montaža svih sigurnosnih ventila pre i nakon ispitivanja - U julu 2023. godine izvršeno je redovno ocenjivanje od strane Akreditacionog tela Srbije čime je produžena akreditacija Kontrolnom telu. U toku godine kontrolisano je i overeno 1.531 merilo protoka gasa.

U 2024. godini, planira se sledeće: ➢ Nabavka dva toplovodna kotla, čime bi se zamenili svi dotrajali kotlovi u toplanama ➢ Nabavka novih pumpi i servis pumpi u upotrebi ➢ Nabavka vozila, koje je neophodno iz razloga što ova služba opslužuje tri toplane i sve objekte preduzeća, a nema nijedno vozilo ➢ Potrebno je započeti rekonstrukciju distributivne toplovodne mreže toplane Hemograd, koja se odlaže zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa ➢ Na sve tri toplane planirana je ukupna proizvodnja 12.861.000 kWh toplotne energije.

 

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP