sreda, 05. april 2023.
DNEVNI RED XXIV SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XXIV SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

 

Republika Srbija

 

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

P R E D S E D N I K

Broj: 06.1-2/2023-II-01

Datum: 05.04.2023.godine

Vršac, Trg pobede 1

Telefon 013/835-667Na osnovu člana 42. Statuta Grada Vršca («Službeni list Grada Vršca», broj 1/2019) i člana 96. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca («Službeni list Grada Vršca», broj 5/2019),


S A Z I V A M

XXIV REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

12.04.2023. GODINE, U VELIKOJ SALI SKUPŠTINE GRADA

sa početkom u 9,00 časova1. Razmatranje Izveštaja o radu Gradske uprave i ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad Vršac i to:

Gradski muzej Vršac

Gradska biblioteka Vršac

Narodno pozorište „Sterija“ Vršac

Kulturni Centar Vršac

Dom omladine Vršac

Apotekarska ustanova“Apoteka Vršac“ Vršac

Istorijski arhiv Bela Crkva

Centar za socijalni rad Grada Vršca

Turistička organizacija Vršac

2. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave.

3. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na konačni nacrt Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene-sprovodjenjem mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Vršca.

4. Razmatranje i usvajanje Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Vršca za 2023. godinu.

5. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans uskladjenog programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Drugi oktobar" Vršac za 2023. godinu.

6. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac o usvajanju Cenovnika usluga odvodjenja i prečišćavanja komunalnih otpadnih voda.

7. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac o usvajanju Cenovnika komunalnih usluga-voda.

8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac o usvajanju Cenovnika održavanja i zaštite javnih zelenih površina.

9. Razmatranja i usvajanja Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na području Grada Vršca - vremenski period: 01.01 – 31.12.2021. godine.

10. Razmatranja i usvajanja Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na području Grada Vršca - vremenski period: 01.01 – 30.06.2022. godine.

11. Razmatranja i usvajanja Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na području Grada Vršca - vremenski period: 01.01 – 31.12.2022. godine.

12. Donošenje Odluke o izradi Plana detaljne regulacije solarne fotonaponske elektrane u Vršcu.Napomena: Materijal za tačku 12. biće dostavljen naknadno.PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

dr Predrag Mijatović s.r.


Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP