sreda, 22. februar 2023.
DNEVNI RED XXIII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XXIII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

 

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

P R E D S E D N I K

Broj: 06.1-1/2023-II-01

Datum: 21.02.2023.godine

Vršac, Trg pobede 1

Telefon 013/835-667

Na osnovu člana 42. Statuta Grada Vršca («Službeni list Grada Vršca», broj 1/2019) i člana 96. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca («Službeni list Grada Vršca», broj 5/2019),

S A Z I V A M

XXIII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA, KOJA će se održati

28.02.2023. GODINE, U VELIKOJ SALI SKUPŠTINE GRADA

sa početkom u 9,00 časova

1. Donošenje Odluke o potvrdjivanju mandata odbornika Skupštine Grada Vršca.

2. Donošenje Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Grada Vršca za 2022. godinu.

3. Donošenje Odluke o usvajanju etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave.

4. Donošenje Odluke o otudjenju iz javne svojine Grada Vršca katastarske parcele broj 6420/2 KO Šušara javnim nadmetanjem.

5. Donošenje Odluke o otudjenju iz javne svojine Grada Vršca katastarske parcele broj 6430/2 KO Šušara javnim nadmetanjem.

6. Donošenje Odluke o pribavljanju u javnu svojinu Grada Vršca katastarske parcele broj 239/56 KO Potporanj.

7. Donošenje Odluke o pokretanju postupka otudjenja iz javne svojine Grada Vršca katastarske parcele broj 6293/2 KO Šušara postupkom javnog nadmetanja.

8. Donošenje Odluke o otudjenju iz javne svojine Grada Vršca katastarske parcele 4318/2 KO Vršac.

9. Donošenje Odluke o upravljanju zemljištem predvidjenom za izgradnju Novog groblja u Bloku 83a, u Vršcu.

10. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o razmeni nepokretnosti u KO Potporanj neposrednom pogodbom izmedju Grada Vršca i Gromović Radiše iz Potpornja.

11. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na katastarskoj parceli broj 9895 KO Vršac u korist investitora Elektrodistribucija Srbije DOO Beograd, ogranak Elektrodistribucija Pančevo.

12. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno privatnog partnerstva za obavljanje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Vršca.

13. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma omladine u Vršcu.

14. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske biblioteke u Vršcu.

15. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove „Kulturni centar Vršac“ Vršac.

16. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradskog muzeja u Vršcu.

17. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodnog pozorišta „Sterija“ Vršac.

18. Razmatranje Izveštaja o realizaciji plana i sredstava po Ugovoru o poveravanju vršenja poslova iz oblasti fizičke kulture i kulture u Gradu Vršcu za period 01.01.-31.12.2022. godine.

19. Usvajanje Informacije o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JKP „Drugi oktobar“ Vršac za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

20. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o osnivanju Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Grada Vršca.

21. Donošenje Rešenja o prestanku funkcije Vršioca dužnosti Direktora Gradskog muzeja u Vršcu.

22. Donošenje Rešenja o imenovanju Vršioca dužnosti Direktora Gradskog muzeja u Vršcu.

23. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Gradskog muzeja Vršac.

24. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole «Mladost» u Vršcu.

25. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole «Moša Pijade» u Gudurici.

Napomena: Materijal za tačke 7., 8., 9., 10. i 12. biće dostavljen naknadno.

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

dr Predrag Mijatović s.r.

 

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP