petak, 15. novembar 2019.
DNEVNI RED XLI SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XLI SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

PREDSEDNIK

Broj:06.1-011/2019-II-01

Datum: 15. novembar 2019. godine

Vršac, Trg pobede 1

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta Grada Vršca ( „Službeni list Grada Vršca“, br.1/2019) i člana 89.stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca („Službeni list Grada Vršca“, br. 5/2019),

S A Z I V A M

XLI SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

sednica će se održati 22. novembra 2019.godine, u Velikoj sali

Skupštine Grada, sa početkom u 9,00 časova


D N E V N I R E D

1. Usvajanje Konsolidovanog izveštaja o izvršenju Odluke o Prvom rebalansu budžeta Grada Vršca za period januar-septembar 2019. godine.

2. Donošenje Odluke o izmenama Odluke o pokretanju postupka otudjenja nepokretnosti – stanova u Vršcu koji su u javnoj svojini Grada Vršca.

3. Donošenje Odluke o sahranjivanju i grobljima.

4. Donošenje Odluke o pogrebnim delatnostima.

5. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac o ceni toplotne energije, broj 01-6-18/2019-2 od 30.08.2019. godine.

6. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora "Kulturnog centra Vršac" u Vršcu.

7. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Paja Jovanović“ u Vršcu.

8. Donošenje Rešenja o prestanku funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća DRUGI-OKTOBAR Vršac.

9. Donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća DRUGI-OKTOBAR Vršac.

10. Donošenje Rešenja o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Apoteka Vršac.

11. Donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteka Vršac.

U slučaju sprečenosti da prisustvujete ovoj sednici, potrebno je da obavestite sekretara Skupštine Grada na telefon: 835-667.

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

Nenad Baroš s.r.


Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP