среда, 22. фебруар 2023.
ДНЕВНИ РЕД XXIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

 

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

П Р Е Д С Е Д Н И К

Број: 06.1-1/2023-II-01

Датум: 21.02.2023.године

Вршац, Трг победе 1

Телефон 013/835-667

На основу члана 42. Статута Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 1/2019) и члана 96. Пословника о раду Скупштине Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 5/2019),

С А З И В А М

XXIII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА, KOJA ће се одржати

28.02.2023. ГОДИНЕ, У ВЕЛИКОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

са почетком у 9,00 часова

1. Доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Вршца.

2. Доношење Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Вршца за 2022. годину.

3. Доношење Одлуке о усвајању етичког кодекса функционера локалне самоуправе.

4. Доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине Града Вршца катастарске парцеле број 6420/2 КО Шушара јавним надметањем.

5. Доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине Града Вршца катастарске парцеле број 6430/2 КО Шушара јавним надметањем.

6. Доношење Одлуке о прибављању у јавну својину Града Вршца катастарске парцеле број 239/56 КО Потпорањ.

7. Доношење Одлуке о покретању поступка отуђења из јавне својине Града Вршца катастарске парцеле број 6293/2 КО Шушара поступком јавног надметања.

8. Доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине Града Вршца катастарске парцеле 4318/2 КО Вршац.

9. Доношење Одлуке о управљању земљиштем предвиђеном за изградњу Новог гробља у Блоку 83а, у Вршцу.

10. Доношење Одлуке о измени Одлуке о размени непокретности у КО Потпорањ непосредном погодбом између Града Вршца и Громовић Радише из Потпорња.

11. Доношење Одлуке о установљавању права службености на катастарској парцели број 9895 КО Вршац у корист инвеститора Електродистрибуција Србије ДОО Београд, огранак Електродистрибуција Панчево.

12. Доношење Одлуке о покретању поступка за реализацију пројекта јавно приватног партнерства за обављање јавног градског и приградског превоза путника на територији града Вршца.

13. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Дома омладине у Вршцу.

14. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Градске библиотеке у Вршцу.

15. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе „Културни центар Вршац“ Вршац.

16. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Градског музеја у Вршцу.

17. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта „Стерија“ Вршац.

18. Разматрање Извештаја о реализацији плана и средстава по Уговору о поверавању вршења послова из области физичке културе и културе у Граду Вршцу за период 01.01.-31.12.2022. године.

19. Усвајање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Други октобар“ Вршац за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

20. Доношење Решења о измени Решења о оснивању Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Града Вршца.

21. Доношење Решења о престанку функције Вршиоца дужности Директора Градског музеја у Вршцу.

22. Доношење Решења о именовању Вршиоца дужности Директора Градског музеја у Вршцу.

23. Доношење Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Градског музеја Вршац.

24. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Младост» у Вршцу.

25. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Моша Пијаде» у Гудурици.

Напомена: Материјал за тачке 7., 8., 9., 10. и 12. биће достављен накнадно.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић с.р.

 

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • LAP