petak, 13. decembar 2019.
JAVNI POZIV : poveravanje vršenja poslova iz oblasti kulture i fizičke kulture u Gradu Vršcu za period 01.01.2020-31.12.2020.godine.
JAVNI POZIV : poveravanje vršenja poslova iz oblasti kulture i fizičke kulture u Gradu Vršcu za period 01.01.2020-31.12.2020.godine.

Na osnovu člana 7. Zakona o lokalnoj samopravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 6. stav 2. Zakona o javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 42/91, 71/94, 79/2005 - dr. zakon, 81/2005 - ispr. dr. zakona, 83/2005 - ispr. dr. zakona i 83/2014 - dr. zakon) i Zaključka Gradskog veća Grada Vršca br. 06.2-26/2019-III-01 od 09.12.2019.godine, Gradska uprava Grada Vršca, objavljuje

J A V N I P O Z I V

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica ( preduzetnici) da dostave ponude za zaključivanje ugovora o poveravanju vršenja poslova iz oblasti kulture i fizičke kulture u Gradu Vršcu za period 01.01.2020-31.12.2020.godine.

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP