ponedeljak, 15. jul 2019.
DNEVNI RED XXXVII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XXXVII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

PREDSEDNIK

Broj:06.1- 07/2019-II-01

Datum: 15. jul 2019. godine

Vršac, Trg pobede 1

 

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta Grada Vršca ( „Službeni list Grada Vršca“, br.1/2019) i člana 89. stav 2 Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca („Službeni list Grada Vršca “, br. 5/2019),

S A Z I V A M

XXXVII SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

sednica će se održati 22. jula 2019.godine, u Velikoj sali

Skupštine Grada, sa početkom u 9,00 časova

 

D N E V N I R E D

 

1. Donošenje Odluke o promeni namene karastarskih parcela 9854/2 i 9854/3 KO Vršac, koje se nalaze u bloku 11 u Vršcu u ulici DJurdja Smederevca.

2. Donošenje Odluke o pokretanju postupka otudjenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca neposrednom pogodbom, katastarska parcela broj 9781/2, Bregalnička, KO Vršac.

3. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrdjivanju doprinosa za uredjivnje gradjevinskog zemljišta.

4. Donošenje Odluke o izmenama Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene.

5. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora DOO Helvecija Vršac o pokretanju postupka ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine.

6. Donošenje Rešenja o prestanku funkije direktorke Centra za socijalni rada za grad Vršac.

7. Donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rada za grad Vršac.

8. Donošenje Rešenja o prestanku funkije vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta „ Sterija“ Vršac.

9. Donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta „Sterija“ Vršac.

 

U slučaju sprečenosti da prisustvujete ovoj sednici, potrebno je da obavestite sekretara Skupštine Grada na telefon: 835-667.

 

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

Nenad Baroš, s.r.


Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Interesovanje za vakcinu
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP