понедељак, 15. јул 2019.
ДНЕВНИ РЕД XXXVII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXXVII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број:06.1- 07/2019-II-01

Датум: 15. јул 2019. године

Вршац, Трг победе 1

 

На основу члана 42. став 1. Статута Града Вршца ( „Службени лист Града Вршца“, бр.1/2019) и члана 89. став 2 Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Службени лист Града Вршца “, бр. 5/2019),

С А З И В А М

XXXVII СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 22. јула 2019.године, у Великој сали

Скупштине Града, са почетком у 9,00 часова

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

1. Доношење Одлуке о промени намене карастарских парцела 9854/2 и 9854/3 КО Вршац, које се налазе у блоку 11 у Вршцу у улици Ђурђа Смедеревца.

2. Доношење Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца непосредном погодбом, катастарска парцела број 9781/2, Брегалничка, КО Вршац.

3. Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивње грађевинског земљишта.

4. Доношење Одлуке о изменама Одлуке о постављању објеката на површинама јавне намене.

5. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ДОО Хелвеција Вршац о покретању поступка поновне продаје непокретне и покретне имовине.

6. Доношење Решења о престанку функије директорке Центра за социјални рада за град Вршац.

7. Доношење Решења о именовању вршиоца дужности директорке Центра за социјални рада за град Вршац.

8. Доношење Решења о престанку функије вршиоца дужности директора Народног позоришта „ Стерија“ Вршац.

9. Доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора Народног позоришта „Стерија“ Вршац.

 

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града на телефон: 835-667.

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.


Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP